Verzoek om een nieuw beursgebouw

Groningen was in de negentiende eeuw een belangrijk centrum voor de graanhandel in Noordwest-Europa. Granen en zaden uit Nederland en landen rondom de Oostzee werden in de stad verhandeld.

Door de toenemende handel werd het beursgebouw uit 1826 in de loop van de negentiende eeuw te klein. De standplaatsen waren altijd snel verhuurd en op de beursvloer was het dringen geblazen. Bovendien was de beursvloer niet overdekt, waardoor het er in de herfst- en wintermaanden koud en nat was. Hierdoor groeide het verlangen naar een nieuw gebouw dat voldeed aan de eisen van de tijd.
 

beurs.jpg

Gravure uit de Groninger Courant van 11 juni 1865

Zowel de commissarissen van de Korenbeurs, een groep graanhandelaren als de commissionairs stuurden het gemeentebestuur een brief met het verzoek een nieuwe beurs te bouwen. Deze brieven zijn bewaard gebleven en bevinden zich in het archief van het gemeentebestuur. De brief van de graanhandelaren kunt u digitaal bekijken, brief.pdf (1399 - 3953).

In 1861 gaf de gemeente aan stadsarchitect Van Beusekom de opdracht om een plan voor een nieuwe korenbeurs te ontwerpen. Dit had nog heel wat voeten in de aarde, maar in maart 1864 werd begonnen met de bouw. Uiteindelijk kon het nieuwe gebouw op 9 juni 1865 feestelijk worden ingewijd. Tot ver in de twintigste eeuw is in de Korenbeurs graan verhandeld.
 

korenbeurs.jpg          De Korenbeurs rond 1900 (1986 - 6314).

 

 

  

Deze pagina delen

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

Meer