Info

Projectomschrijving
Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van historisch onderzoek is van fundamenteel belang om de geschiedenis van de Eems-Dollard-regio goed te kunnen beschrijven. Hierbij is kennis van sociaal-economische ontwikkelingen belangrijk. Bedrijfsarchieven vormen een goede toegang hiertoe en om deze beter in beeld te krijgen, is het project Wirtschaftsgeschichtliche Dokumentation (WiGeDok) in het leven geroepen. In dit samenwerkingsverband van het Wirtschaftsarchiv Nord-West-Niedersachsen en het RHC Groninger Archieven is getracht om bedrijfsarchieven veilig te stellen en waar mogelijk toegankelijk te maken voor onderzoekers en andere belangstellenden. WiGeDok wil ook historici uit beide regio’s bij elkaar brengen, via verwijzingen naar bedrijfshistorisch onderzoek, lezingen en tentoonstellingsprojecten. De sociaal-economische geschiedenis van Groningen en Ostfriesland uit de negentiende eeuw tot in het heden, vormt het uitgangspunt bij WiGeDok.


Achtergrond bij de website
Ter verwezenlijking van de projectdoelen, heeft WiGeDok deze tweetalige website ontwikkeld. Hierop zijn links naar inventarissen van historische bedrijfsarchieven in Groningen en Ostfriesland te vinden, maar is er ook ruimte voor het presenteren van bedrijfshistorisch nieuws, reportages, interviews, etc. op het vlak van sociaal-economische en bedrijfsgeschiedenis. Met de website hopen we sociaal-economisch onderzoek te bevorderen en het grote publiek kennis te laten nemen van het omvangrijke en unieke archiefmateriaal dat het bedrijfsleven in Groningen en Ostfriesland heeft voortgebracht. Bovendien moet de website stimuleren om bedrijfsarchieven veilig te stellen, het liefst bij een officiële archiefbewaarplaats zoals het RHC Groninger Archieven of het Wirtschaftsarchiv Nord-West-Niedersachsen. Zo hopen we, samen met u, het economisch erfgoed uit de Eems-Dollard-regio niet verloren te laten gaan.


Gebruik van de website
De website is eenvoudig in gebruik. Op de homepage ziet u links een inventarisatie van relevante archieven uit Groningen en rechts die van Ostfriesland. Deze archieven zijn gerangschikt onder diverse bedrijfstakken. Het middengedeelte, de Dollard, is gereserveerd voor een weblog met verwijzingen naar nieuws, onderzoeken, bedrijfshistorische verhalen en wetenswaardigheden, reportages en nog veel meer. Ook is er een zoekfunctie ingebouwd. Daarnaast zijn er pagina's aangemaakt die verwijzen naar diverse links, naar de websites van de projectpartners en naar een aantal bijzondere bedrijfshistorische stukken. WiGeDok geeft ook advies over het doen van onderzoek naar de verdwenen middenstand en over het overdragen van archiefbescheiden en documentatie.


Financiering
Het project WiGeDok is in het kader van het INTERREG IV A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Provincie Groningen en het Wirtschaftsministerium Niedersachsen. Het project is begeleid vanuit het programmamanagement bij de Eems Dollard Regio. Daarnaast is het project financieel ondersteund door de Industrie und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg, de Handwerkskammer für Ostfriesland, de Stiftung Wirtschaftsarchiv Nord-West-Niedersachsen, en de Kamer van Koophandel Noord-Nederland.


Realisatie en uitvoering
Voor de realisatie en uitvoering van de website is uitgebreid (archief)onderzoek gedaan, aan beide zijden van de rijkgrens, in lokale en nationale archieven, maar ook bij bedrijven, bedrijfsverenigingen, brancheorganisaties, historische verenigingen, particulieren, etc.

Voor de operationele uitvoering van het project zijn medewerkers van het RHC Groninger Archieven, het Wirtschaftsarchiv Nord-West-Niedersachsen en het Niedersächsisches Landesarchiv - Staatsarchiv Aurich.

 

Groningen, december 2012

 

Riemer Janssen
Coördinator "Wirtschaftsgeschichtliche Dokumentation" (WiGeDok), voor het RHC Groninger Archieven

Albert Beuse
Projectleider "Wirtschaftsgeschichtliche Dokumentation" (WiGeDok), voor het RHC Groninger Archieven

Deze pagina delen

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

Meer